LICZBA REYNOLDSA co to jest
Co znaczy Reynoldsa liczba? W fizyce rury, stosowana jako kryterium przejścia ruchu laminarnego.

Definicja Reynoldsa Liczba

Co to jest REYNOLDSA LICZBA: liczba bezwymiarowa Re, dotycząca przepływu cieczy poprzez rury, stosowana jako kryterium przejścia ruchu laminarnego wturbulentny (burzliwy). Doświadczenie pokazuje, iż po przekroczeniu pewnej prędkości, zależnej od rodzaju cieczy i od średnicy rury, przepływ laminarny przechodzi wburzliwy. Dla przewodu kołowego:Re = d /, gdzie: - gęstość cieczy, d - średnica przewodu, - szybkość przepływu, - współczynnik lepkości. Dla prostego przewodu oprzekroju kołowym przepływ jest laminarny, jeżeli Re < 2300, istaje się burzliwy, gdy Re > 3000 (wartości przybliżone)

Czym jest Liczba Reynoldsa znaczenie w Słownik fizyka na R .