LICZBA REYNOLDSA co to jest
Co znaczy Reynoldsa liczba? W fizyce rury, stosowana jako kryterium przejścia ruchu laminarnego.

Definicja Reynoldsa Liczba

Co to jest REYNOLDSA LICZBA: liczba bezwymiarowa Re, dotycząca przepływu cieczy poprzez rury, stosowana jako kryterium przejścia ruchu laminarnego wturbulentny (burzliwy). Doświadczenie pokazuje, iż po przekroczeniu pewnej prędkości, zależnej od rodzaju cieczy i od średnicy rury, przepływ laminarny przechodzi wburzliwy. Dla przewodu kołowego:Re = d /, gdzie: - gęstość cieczy, d - średnica przewodu, - szybkość przepływu, - współczynnik lepkości. Dla prostego przewodu oprzekroju kołowym przepływ jest laminarny, jeżeli Re < 2300, istaje się burzliwy, gdy Re > 3000 (wartości przybliżone)

Definicja Rezonator:
Co to jest układ mechaniczny, elektryczny, akustyczny albo optyczny, zdolny do drgań rezonansowych. Zobacz także rezonans reynoldsa liczba.
Definicja Rydberg:
Co to jest jednostka energii stosowana wfizyce atomowej; 1 Ry = 2,178 10-18 J = 13,547 eV reynoldsa liczba.
Definicja Rurka Geisslera:
Co to jest stosowana jako wzorzec linii widmowych we wszelkich badaniach spektroskopowych. To jest rurka szklana, przewężona wśrodku, zwtopionymi na końcach metalowymi elektrodami, wypełniona zazwyczaj gazem reynoldsa liczba.

Czym jest Liczba Reynoldsa znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: