CYKLOTRONOWY REZONANS co to jest
Co znaczy rezonans cyklotronowy? W fizyce stałym umieszczonym wpolu magnetycznym. W jednorodnym.

Definicja Rezonans Cyklotronowy

Co to jest REZONANS CYKLOTRONOWY: rezonansowe pochłanianie fali elektromagnetycznej wciele stałym umieszczonym wpolu magnetycznym. W jednorodnym polu magnetycznym elektrony metalu albo półprzewodnika poruszają się po okręgu wpłaszczyźnie prostopadłej do kierunku pola magnetycznego ( albo po spirali, jeżeli mają składową prędkości wzdłuż pola). Częstość kołowa ruchu elektronu po okręgu (tak zwany częstość cyklotronowa) wyraża się zależnością: c = e B/m*, gdzie: e - ładunek elektronu, B - wartość indukcji pola magnetycznego, m* - masa skuteczna elektronu. Na "zmuszone" do ruchu po okręgu elektrony nakłada się sygnał elektromagnetyczny ozmiennej częstotliwości. Gdy częstość sygnału jest zgodna zczęstością cyklotronową elektronów, obserwuje się mocne pochłanianie energii pola elektromagnetycznego iwzrost energii elektronu. To jest właśnie r.c

Definicja Rozmagnesowania Jądrowego Metoda:
Co to jest sposób obniżania temperatury wzakresie poniżej 0,01 K ( kriogenika), oparta na użyciu zjawiska magnetokalorycznego, wktórym wykorzystuje się magnetyzm jądrowy rezonans cyklotronowy.
Definicja Równanie Van Der Waalsa:
Co to jest van der Waalsa równanie rezonans cyklotronowy.
Definicja Rayleigh, John William Strutt, Lord:
Co to jest 1904 dostał Nagrodę Nobla zfizyki za wyznaczenie gęstości kilku głownych gazów iodkrycie (razem zW. Ramsayem) argonu. Znane są jego prace zdziedziny promieniowania cieplnego, akustyki ioptyki rezonans cyklotronowy.

Czym jest Cyklotronowy Rezonans znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: