ELEKTRYCZNY REZONANS co to jest
Co znaczy rezonans elektryczny? W fizyce których dołączony jest generator napięcia sinusoidalnego.

Definicja Rezonans Elektryczny

Co to jest REZONANS ELEKTRYCZNY: rezonans, jaki obserwuje się w obwodach drgających, do których dołączony jest generator napięcia sinusoidalnego. W zależności od tego, jaki obwód drgający (szeregowy czy równoległy) jest zasilany poprzez ten generator, mówimy or.e. szeregowym (rezonans napięć) albo r.e. równoległym (rezonans prądów). W pierwszym przypadku r.e. występuje, gdy impedancja obwodu osiąga minimum. Wtedy prąd wobwodzie jest wfazie znapięciem zasilającym, ajego amplituda osiąga wartość max.. Drugi sytuacja ma miejsce, gdy impedancja obwodu ma wartość max., wtedy prądy płynące poprzez cewkę ikondensator są wprzeciwnych fazach inatężenie prądu wobwodzie gwałtownie maleje

Definicja Rekombinacja:
Co to jest mechanizm opierający na połączeniu się ujemnego idodatniego nośnika ładunku (na przykład jonu dodatniego iujemnego, elektronu idziury), wwyniku którego neutralizują się ich ładunki elektryczne rezonans elektryczny.
Definicja Radioastronomia:
Co to jest wktórym wykorzystuje się fale radiowe do badania przestrzeni kosmicznej. Sposób badawcza bazuje na wysyłaniu wkierunku ciał niebieskich fal radiowych ianalizie fal odbitych, jak także na analizie fal rezonans elektryczny.
Definicja Ruch Jednostajnie Przyspieszony:
Co to jest które działa siła wypadkowa ostałej wartości, skierowana zgodnie zkierunkiem ruchu tego ciała (zasady dynamiki Newtona). Konsekwencją działania tej siły jest stałe przyspieszenie ciała, co znaczy, iż rezonans elektryczny.

Czym jest Elektryczny Rezonans znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: