PIEZOELEKTRYCZNY REZONATOR co to jest
Co znaczy rezonator piezoelektryczny? W fizyce kostki albo płytki zmateriału piezoelektrycznego (na.

Definicja Rezonator Piezoelektryczny

Co to jest REZONATOR PIEZOELEKTRYCZNY: przetwornik piezoelektryczny ( piezoelektryk) wpostaci kostki albo płytki zmateriału piezoelektrycznego (na przykład kwarcu), na którego dwie przeciwległe powierzchnie naniesiono elektrody. Jeżeli do takiej płytki przyłoży się zmienne pole elektryczne, to wwyniku zjawiska piezoelektrycznego wpłytce powstaną drgania mechaniczne oamplitudzie zależnej od częstości iamplitudy przyłożonego pola. Gdy częstość kołowa pola elektrycznego jest równa częstości drgań własnych płytki, następuje rezonans iamplitudy drgań mechanicznych ielektrycznych gwałtownie rosną. R.p. stosuje się zamiast obwodów drgających w generatorach lampowych ipółprzewodnikowych i w filtrach elektrycznych

Definicja Rezystancja:
Co to jest opór omowy (czynny). Zobacz także opór elektryczny rezonator piezoelektryczny.
Definicja Radioteleskop:
Co to jest nadawczo-odbiorczych służących wastronomii, przeznaczonych do odbioru ianalizy fal radiowych, docierających zprzestrzeni kosmicznej. R. jest regularnie używany między innymi do śledzenia ruchów rezonator piezoelektryczny.
Definicja Rentgen:
Co to jest jednostka dawki promieniowania rentgenowskiego albo promieniowania gamma, która w1 cm3 suchego powietrza (0,001293 g) wwarunkach normalnych (273,15 K, 1,01 105 Pa) wytwarza poprzez jonizację ładunek rezonator piezoelektryczny.

Czym jest Piezoelektryczny Rezonator znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: