ROTACJA co to jest
Co znaczy rotacja? W fizyce fizyczne). R. jest wielkością wektorową, która w kartezjańskim układzie.

Definicja Rotacja

Co to jest ROTACJA: jedno zpodstawowych pojęć wteorii pól wektorowych ( pole fizyczne). R. jest wielkością wektorową, która w kartezjańskim układzie odniesienia jest iloczynem wektorowym operatora nabla iwektora opisującego pole. Jeżeli A(r) jest polem wektorowym (r - wektor położenia) to r. tego pola jest wektorem następującym:.Jeżeli r. ma wartości niezerowe, to pole wektorowe jest polem wirowym (jak na przykład pole magnetyczne wokół przewodnika zprądem).Jeżeli zaś r. równa jest zeru to pole tytułujemy bezwirowym albo potencjalnym

Czym jest Rotacja znaczenie w Słownik fizyka na R .