DŹWIĘKOWY ROWEK co to jest
Co znaczy rowek dźwiękowy? W fizyce płycie gramofonowej. Igła gramofonowa, sprzężona.

Definicja Rowek Dźwiękowy

Co to jest ROWEK DŹWIĘKOWY: rowek wycięty wmechanicznym nośniku dźwięku, na przykład na płycie gramofonowej. Igła gramofonowa, sprzężona zprzetwornikiem piezoelektrycznym ( zdarzenie piezoelektryczne), "wędrując" wzdłuż takiego rowka przetwarza własne drgania mechaniczne na sygnał elektryczny iodtwarza wten sposób zapisany przedtem dźwięk

Definicja Rad:
Co to jest angielskiego: radiation absorbed dose), pozaukładowa jednostka pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego. To jest dawka promieniowania pochłonięta poprzez napromieniowane ciało omasie 1 grama rowek dźwiękowy.
Definicja Równania Ruchu:
Co to jest matematycznych umożliwiające opis ruchu ciała pod wpływem sił działających na to ciało (równania Newtona). Rozwiązanie ich daje wiadomości o wielkościach fizycznych charakteryzujących ten ruch, jest rowek dźwiękowy.
Definicja Rekrystalizacja:
Co to jest krystalizacja substancji rozpuszczonej wroztworze doprowadzonym do przesycenia rowek dźwiękowy.

Czym jest Dźwiękowy Rowek znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: