POCHYŁA RÓWNIA co to jest
Co znaczy równia pochyła? W fizyce pewnym kątem do poziomu. R.p. umożliwia wykonanie pracy przy.

Definicja Równia Pochyła

Co to jest RÓWNIA POCHYŁA: maszyna prosta utworzona poprzez płaszczyznę nachyloną pod pewnym kątem do poziomu. R.p. umożliwia wykonanie pracy przy zastosowaniu mniejszej siły niż ciężar ciała, lecz na proporcjonalnie większej drodze. Ciężar ciała P rozkłada się na dwie składowe: prostopadłą do powierzchni r.p. N (równoważoną poprzez siłę reakcji powierzchni R) irównoległą F1 "usiłującą" zsunąć zniej ciało. By podnieść ciało na żądaną wysokość, przesuwając go wzdłuż równi, wystarczy użyć siły F równoważącej składową ciężaru F1 i siłę tarcia T, jest toF = F1 + T. Jeżeli kąt pomiędzy r.p. apoziomem wynosi , to wartość siły F = P sin + N f = mg sin + mg f cos = mg (sin + f cos), gdzie: m - masa ciała, g - przyspieszenie ziemskie, f - współczynnik tarcia

Definicja Radioizotopy:
Co to jest izotopy promieniotwórcze równia pochyła.
Definicja Rotacja:
Co to jest pojęć wteorii pól wektorowych ( pole fizyczne). R. jest wielkością wektorową, która w kartezjańskim układzie odniesienia jest iloczynem wektorowym operatora nabla iwektora opisującego pole. Jeżeli A równia pochyła.
Definicja Rezonator Piezoelektryczny:
Co to jest piezoelektryczny ( piezoelektryk) wpostaci kostki albo płytki zmateriału piezoelektrycznego (na przykład kwarcu), na którego dwie przeciwległe powierzchnie naniesiono elektrody. Jeżeli do takiej równia pochyła.

Czym jest Pochyła Równia znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: