SZTYWNEJ BRYŁY RÓWNOWAGA co to jest
Co znaczy równowaga bryły sztywnej? W fizyce wybranego układu odniesienia. By figura sztywna nie.

Definicja Równowaga Bryły Sztywnej

Co to jest RÓWNOWAGA BRYŁY SZTYWNEJ: stan bryły sztywnej, wktórym jest ona wspoczynku względem wybranego układu odniesienia. By figura sztywna nie przesuwała się ani nie obracała względem wybranego układu odniesienia, muszą się równoważyć działające na bryłę siły i momenty sił względem dowolnego punktu. Stan równowagi zostaje naruszony, jeżeli figura zostanie wytrącona ze swego położenia równowagi. Wtedy wypadkowa sił (albo momentów sił) przestaje być równa zeru inadaje bryle przyspieszenie wjakimś kierunku. Mogą zajść trzy przypadki: figura wraca do równowagi (równowaga t r w a ł a), figura oddala się coraz bardziej od stanu równowagi (równowaga c h w i e j n a) ibryła dalej jest wrównowadze (równowaga o b o j ę t n a). Szczególnym przypadkiem jest równowaga m e t a t r w a ł a, gdy figura wraca do stanu równowagi lub nie wzależności od wielkości siły, która wytrąciła ją zpołożenia równowagi

Definicja Radioteleskop:
Co to jest nadawczo-odbiorczych służących wastronomii, przeznaczonych do odbioru ianalizy fal radiowych, docierających zprzestrzeni kosmicznej. R. jest regularnie używany między innymi do śledzenia ruchów równowaga bryły sztywnej.
Definicja Równowaga Dynamiczna:
Co to jest równowaga statystyczna równowaga bryły sztywnej.
Definicja Równopostaciowość:
Co to jest izomorfizm równowaga bryły sztywnej.

Czym jest Sztywnej Bryły Równowaga znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: