FAZOWA RÓWNOWAGA co to jest
Co znaczy równowaga fazowa? W fizyce Najprostszym odpowiednikiem jest stan współistnienia trzech.

Definicja Równowaga Fazowa

Co to jest RÓWNOWAGA FAZOWA: równowaga termodynamiczna układu wielofazowego. Najprostszym odpowiednikiem jest stan współistnienia trzech faz tej samej substancji, na przykład: lodu, wody ipary wodnej.R.f. wymienionych faz może zachodzić wściśle ustalonych warunkach: lód zwodą przy ciśnieniu normalnym wtemperaturze 273,15 K (0 C); lód, woda ipara mogą być wrównowadze wtemperaturze 273,16 K (0,01 C) ipod ciśnieniem 611 Pa. R.f. można przedstawić na wykresie fazowym utworzonym poprzez punkty reprezentujące warunki współistnienia faz. Liczbę faz, które mogą pozostawać ze sobą wrównowadze termodynamicznej ustala reguła faz Gibbsa

Definicja Resublimacja:
Co to jest przechodzenie ciała ze stanu gazowego bezpośrednio wstan stały. Zobacz także sublimacja równowaga fazowa.
Definicja Rzutowanie:
Co to jest geometryczna polegająca na tym, iż zdanego punktu na płaszczyźnie, wyznaczonej poprzez prostokątny układ kartezjański dwóch osi x iy, wystawiamy proste prostopadłe do tych osi. Punkty przecięcia równowaga fazowa.
Definicja Reaktor Jądrowy:
Co to jest wyzwalania energii jądrowej wwyniku kontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder atomowych ( reakcja jądrowa, reakcja łańcuchowa). Kluczową częścią r.j. jest rdzeń reaktora, zawierający równowaga fazowa.

Czym jest Fazowa Równowaga znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: