CHEMICZNY RÓWNOWAŻNIK co to jest
Co znaczy równoważnik chemiczny? W fizyce wartościowości: = A/w, gdzie: A - masa atomowa, w.

Definicja Równoważnik Chemiczny

Co to jest RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY: liczba równa stosunkowi masy atomowej pierwiastka do jego wartościowości: = A/w, gdzie: A - masa atomowa, w- wartościowość, na przykład dla miedzi (A = 63,54 g, w= 2) = 36,77 [g]

Definicja Richardsona Wzór:
Co to jest prądu j elektronów emitowanych poprzez gorącą katodę ( termoemisja): j = A T2 e-/kT, gdzie: A - stała emisji (wyrażona poprzez ładunek imasę elektronu i koncentrację elektronów wmetalu), T równoważnik chemiczny.
Definicja Rzut Pionowy:
Co to jest rzucone pionowo do góry zprędkością początkową v0. Drogę y iprędkość ciała v w trakcie wznoszenia się na max. wysokość opisujemy wyrażeniami: i , gdzie: t - czas ruchu ciała, g - przyspieszenie równoważnik chemiczny.
Definicja Rydberga Stała:
Co to jest we wzorze Balmera ( serie widmowe) opisującym długości linii widma atomu wodoru, jak także wuogólnionym wzorze (Balmera-Rydberga) stosowanym do opisu atomów wodoropodobnych. Dla atomu wodoru stała ta równoważnik chemiczny.

Czym jest Chemiczny Równoważnik znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: