ATOMOWEGO JĄDRA ROZSZCZEPIENIE co to jest
Co znaczy rozszczepienie jądra atomowego? W fizyce atomowego na dwa (rzadziej trzy) inne jądra.

Definicja Rozszczepienie Jądra Atomowego

Co to jest ROZSZCZEPIENIE JĄDRA ATOMOWEGO: pękanie jądra atomowego. Mechanizm podziału ciężkiego jądra atomowego na dwa (rzadziej trzy) inne jądra oporównywalnych masach, zachodzący samorzutnie albo pod wpływem bombardowania innymi cząstkami (neutronami, protonami, deuteronami, cząstkami albo kwantami ). R.j.a. towarzyszy wyzwalanie dużej ilości energii i dużej liczby elektronów ( cząstki ), antyneutrin i kwantów , bo produkty rozpadu jądra są zazwyczaj nietrwałe iulegają dalszym rozpadom. Zobacz także promieniotwórcze przemiany

Definicja Ruch Płaski:
Co to jest ruch, wktórym wszystkie odcinki toru danego ciała leżą wjednej płaszczyźnie rozszczepienie jądra atomowego.
Definicja Rurka Kapilarna:
Co to jest rurka włoskowata rozszczepienie jądra atomowego.
Definicja Rentgen:
Co to jest jednostka dawki promieniowania rentgenowskiego albo promieniowania gamma, która w1 cm3 suchego powietrza (0,001293 g) wwarunkach normalnych (273,15 K, 1,01 105 Pa) wytwarza poprzez jonizację ładunek rozszczepienie jądra atomowego.

Czym jest Atomowego Jądra Rozszczepienie znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: