CIEPLNA ROZSZERZALNOŚĆ co to jest
Co znaczy rozszerzalność cieplna? W fizyce ich temperatury. R.c. jest związana ze wzrostem.

Definicja Rozszerzalność Cieplna

Co to jest ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA: zdarzenie rozszerzania się (dylatacja) ciał przy wzroście ich temperatury. R.c. jest związana ze wzrostem amplitudy drgań atomów icząstek tworzących ciało. Rozróżnia się r.c. liniową iobjętościową, charakteryzowane odpowiednio poprzez współczynnik rozszerzalności liniowej l iwspółczynnik rozszerzalności objętościowej V. Rozmiar l wyraża względny wzrost długości l/l0 w wyniku ogrzania ciała ojeden stopień (przy stałym ciśnieniu) izależy od rodzaju materiału; l = 1/l0 l/T, gdzie:l0 - długość początkowa, l - wzrost długości, T - wzrost temperatury. Długość końcowa ogrzanego ciała l = l0(1 + l T). Dla większości ciał współczynnik ten jest rzędu 10-5 ¸ 10-6 K-1. Podobnie V wyraża względny wzrost objętości ciała (przy stałym ciśnieniu) wywołany wzrostem temperatury ojeden stopień V = 1/V0 V/T, gdzie: V0 - objętość początkowa, V - wzrost objętości, T - wzrost temperatury, skąd możemy obliczyć objętość końcową ciała V: V = V0(1 +V T). W razie ciał izotropowych przy podgrzewaniu V = 3l. Do nielicznych wyjątków należy woda, która wzakresie od 0 C do około 4,5 C minimalizuje swą objętość

Czym jest Cieplna Rozszerzalność znaczenie w Słownik fizyka na R .