CIEPLNA ROZSZERZALNOŚĆ co to jest
Co znaczy rozszerzalność cieplna? W fizyce ich temperatury. R.c. jest związana ze wzrostem.

Definicja Rozszerzalność Cieplna

Co to jest ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA: zdarzenie rozszerzania się (dylatacja) ciał przy wzroście ich temperatury. R.c. jest związana ze wzrostem amplitudy drgań atomów icząstek tworzących ciało. Rozróżnia się r.c. liniową iobjętościową, charakteryzowane odpowiednio poprzez współczynnik rozszerzalności liniowej l iwspółczynnik rozszerzalności objętościowej V. Rozmiar l wyraża względny wzrost długości l/l0 w wyniku ogrzania ciała ojeden stopień (przy stałym ciśnieniu) izależy od rodzaju materiału; l = 1/l0 l/T, gdzie:l0 - długość początkowa, l - wzrost długości, T - wzrost temperatury. Długość końcowa ogrzanego ciała l = l0(1 + l T). Dla większości ciał współczynnik ten jest rzędu 10-5 ¸ 10-6 K-1. Podobnie V wyraża względny wzrost objętości ciała (przy stałym ciśnieniu) wywołany wzrostem temperatury ojeden stopień V = 1/V0 V/T, gdzie: V0 - objętość początkowa, V - wzrost objętości, T - wzrost temperatury, skąd możemy obliczyć objętość końcową ciała V: V = V0(1 +V T). W razie ciał izotropowych przy podgrzewaniu V = 3l. Do nielicznych wyjątków należy woda, która wzakresie od 0 C do około 4,5 C minimalizuje swą objętość

Definicja Ruch Krzywoliniowy:
Co to jest ciała jest linią krzywą. Ma to miejsce wtedy, kiedy wektor prędkości ciała wymienia swój kierunek. By to było możliwe, na ciało musi działać siła prostopadła do jego toru, tak zwany siła dośrodkowa rozszerzalność cieplna.
Definicja Równanie Van Der Waalsa:
Co to jest van der Waalsa równanie rozszerzalność cieplna.
Definicja Równoważnik Cieplny Pracy:
Co to jest proporcjonalności A pomiędzy służącą do niedawna jednostką miary ilości ciepła, kalorią (cal), aobowiązującą aktualnie jednostką dżulem (J): A = 0,239 cal/J. Robota iciepło stanowią równoważny sposób rozszerzalność cieplna.

Czym jest Cieplna Rozszerzalność znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: