WOJCIECH RUBINOWICZ co to jest
Co znaczy Rubinowicz, Wojciech? W fizyce członek Polskiej Akademii Zdolności (PAU) iPolskiej.

Definicja Rubinowicz, Wojciech

Co to jest RUBINOWICZ, WOJCIECH: fizyk polski, prof. uniw. wLublanie, Lwowie iWarszawie, członek Polskiej Akademii Zdolności (PAU) iPolskiej Akademii Nauk (PAN). Wiodącym obiektem jego zainteresowań była mechanika kwantowa

Definicja Rozszczepienie Jądra Atomowego:
Co to jest atomowego. Mechanizm podziału ciężkiego jądra atomowego na dwa (rzadziej trzy) inne jądra oporównywalnych masach, zachodzący samorzutnie albo pod wpływem bombardowania innymi cząstkami (neutronami rubinowicz, wojciech.
Definicja Radioteleskop:
Co to jest nadawczo-odbiorczych służących wastronomii, przeznaczonych do odbioru ianalizy fal radiowych, docierających zprzestrzeni kosmicznej. R. jest regularnie używany między innymi do śledzenia ruchów rubinowicz, wojciech.
Definicja Rd:
Co to jest rad rubinowicz, wojciech.

Czym jest Wojciech Rubinowicz znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: