PRĄDU NOŚNIKÓW RUCHLIWOŚĆ co to jest
Co znaczy ruchliwość nośników prądu? W fizyce elektrycznego, którego natężenie E jest równe.

Definicja Ruchliwość Nośników Prądu

Co to jest RUCHLIWOŚĆ NOŚNIKÓW PRĄDU: średnia szybkość nośników prądu pod działaniem pola elektrycznego, którego natężenie E jest równe jedności. Zgodnie ztą pojęciem r. n. p. = /E. Wymiarem r. n. p. jest: m2/(Vs). Definicja r. n. p. wprowadzono dlatego, iż ruch elektronu pod wpływem pola elektrycznego na przykład wmetalu (gdzie doznaje on licznych zderzeń) jest zupełnie inny niż jego ruch wtym samym polu wpustej przestrzeni (gdzie jest przyspieszany albo opóźniany). Wmetalu w wyniku zderzeń określa się pewna średnia szybkość ruchu, proporcjonalna do natężenia pola elektrycznego. R. n. p. zależy od temperatury, bo wpływa ona na częstość zderzeń, i masę skuteczną elektronu. Pełniejsze wyrażenie na r. n. p. wmetalu ma postać: = e /m*, gdzie: e - ładunek elektronu, - czas relaksacji (czas, wktórym elektron jest przyspieszany pomiędzy kolejnymi zderzeniami), m* - masa skuteczna elektronu. W metalach r. n. p. wtemperaturze pokojowej jest rzędu 10-3 m2V-1s-1

Definicja Równoległobok Sił:
Co to jest równoległobok zbudowany na wektorach dwóch sił, którego przekątna jest równa wypadkowej tych sił; stosuje się go zazwyczaj przy rozkładaniu sił na składowe albo szukaniu siły wypadkowej ruchliwość nośników prądu.
Definicja Rotor:
Co to jest wirująca część różnego typu maszyn iurządzeń, na przykład wirnik silnika elektrycznego ruchliwość nośników prądu.
Definicja Rozładowanie Kondensatora:
Co to jest ładowanie kondensatora ruchliwość nośników prądu.

Czym jest Prądu Nośników Ruchliwość znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: