STAŁA RYDBERGA co to jest
Co znaczy Rydberga stała? W fizyce opisującym długości linii widma atomu wodoru, jak także.

Definicja Rydberga Stała

Co to jest RYDBERGA STAŁA: stała występująca we wzorze Balmera ( serie widmowe) opisującym długości linii widma atomu wodoru, jak także wuogólnionym wzorze (Balmera-Rydberga) stosowanym do opisu atomów wodoropodobnych. Dla atomu wodoru stała ta ma wartośćRH = 10 967 758 m-1

Definicja Rozprężanie:
Co to jest mechanizm obniżania ciśnienia dowolnego układu termodynamicznego na przykład gazu. To jest mechanizm odwrotny do sprężania. R. jest zazwyczaj połączone zwykonywaniem pracy poprzez układ rydberga stała.
Definicja Relaksacja Dielektryczna:
Co to jest mechanizm ustalania się polaryzacji wstałym polu elektrycznym iwynikająca stąd zależność przenikalności elektrycznej od częstości pola elektrycznego rydberga stała.
Definicja Ruch Precesyjny:
Co to jest oś wirującej bryły, jeżeli działają na tę oś siły, usiłujące zmienić jej kierunek wprzestrzeni ( precesja). Oś obrotu bryły zatacza wtedy wprzybliżeniu powierzchnię stożkową. Odpowiednikiem r. p rydberga stała.

Czym jest Stała Rydberga znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: