RZĘDNA co to jest
Co znaczy rzędna? W fizyce albo odmiennie odległość punktu od osi odciętych, oznaczana zwyczajowo.

Definicja Rzędna

Co to jest RZĘDNA: współrzędna punktu względem osi Oy wukładzie kartezjańskim albo odmiennie odległość punktu od osi odciętych, oznaczana zwyczajowo literą y

Definicja Równoważnik Cieplny Pracy:
Co to jest proporcjonalności A pomiędzy służącą do niedawna jednostką miary ilości ciepła, kalorią (cal), aobowiązującą aktualnie jednostką dżulem (J): A = 0,239 cal/J. Robota iciepło stanowią równoważny sposób rzędna.
Definicja Rentgenowska Analiza Strukturalna:
Co to jest struktury sieci krystalicznych dzięki promieni rentgena. Sposób ta wykorzystuje dwie fundamentalne własności fal: dyfrakcję itowarzyszącą jej interferencję, abadany kryształ jest użyty jako rzędna.
Definicja Relaksacja:
Co to jest dochodzenia układu termodynamicznego (przy określonych warunkach zewnętrznych) do stanu równowagi termodynamicznej, wktórym może pozostawać praktycznie dowolnie długo. Do mechanizmów r. nie zalicza rzędna.

Czym jest Rzędna znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: