RZUT WEKTORA co to jest
Co znaczy rzut wektora na oś? W fizyce wektora AB, leżącego na płaszczyźnie wyznaczonej poprzez na.

Definicja Rzut Wektora Na Oś

Co to jest RZUT WEKTORA NA OŚ: operacja geometryczna polegająca na tym, iż końce danego wektora AB, leżącego na płaszczyźnie wyznaczonej poprzez na przykład prostokątny układ współrzędnych, rzutujemy prostopadle ( rzutowanie) na osie x iy. Wektory A'B' iA''B'' leżące odpowiednio na osiach X iY są rz. w. n. o. Wektor AB jest sumą swoich rzutów: AB = A'B'+ A''B''

Definicja Rekrystalizacja:
Co to jest krystalizacja substancji rozpuszczonej wroztworze doprowadzonym do przesycenia rzut wektora na oś.
Definicja Ruch Jałowy:
Co to jest ruch dowolnej maszyny, w trakcie którego nie jest realizowana robota mechaniczna rzut wektora na oś.
Definicja Refraktor:
Co to jest luneta rzut wektora na oś.

Czym jest rzut wektora na oś znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: