RZUTOWANIE co to jest
Co znaczy rzutowanie? W fizyce na płaszczyźnie, wyznaczonej poprzez prostokątny układ kartezjański.

Definicja Rzutowanie

Co to jest RZUTOWANIE: operacja geometryczna polegająca na tym, iż zdanego punktu na płaszczyźnie, wyznaczonej poprzez prostokątny układ kartezjański dwóch osi x iy, wystawiamy proste prostopadłe do tych osi. Punkty przecięcia prostopadłych zodpowiednimi osiami wyznaczają współrzędne tego punktu wtym układzie. To jest rz.p r o s t o p a d ł e. Jeżeli poprzez wybrany pkt. poprowadzimy proste równoległe do obu osi, to ich przecięcia zdrugą osią wkażdym przypadku wyznaczają także współrzędne tego punktu wukładzie. To jest rz. r ó w n o l e g ł e. To ostatnie stosuje się zazwyczaj, jeżeli układ współrzędnych jest układem ukośnokątnym

Definicja Rok Świetlny:
Co to jest jednostka długości służąca wastronomii. To jest odległość, jaką przebywa światło wpróżni wciągu jednego roku (9,4611012 km rzutowanie.
Definicja Równanie Bernoulliego:
Co to jest Bernoulliego równanie rzutowanie.
Definicja Rentgen:
Co to jest jednostka dawki promieniowania rentgenowskiego albo promieniowania gamma, która w1 cm3 suchego powietrza (0,001293 g) wwarunkach normalnych (273,15 K, 1,01 105 Pa) wytwarza poprzez jonizację ładunek rzutowanie.

Czym jest Rzutowanie znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: