SATELITY co to jest
Co znaczy satelity? W fizyce Układzie Słonecznym znane są 64 s. planet; Ziemia ma 1 satelitę, Mars.

Definicja SATELITY

Co to jest SATELITY: ciała naturalnego pochodzenia krążące wokół planet. W Układzie Słonecznym znane są 64 s. planet; Ziemia ma 1 satelitę, Mars - 2, Jowisz - 16, Saturn - 21, Uran - 15, Neptun - 8, Pluton - 1 (Charon satelita Plutona ma średnicę powyżej 50% większą od średnicy Plutona, stąd regularnie mówi się oukładzie podwójnym Pluton - Charon). Do s. planet zaliczyć można także drobne ciała tworzące pierścienie wokół Saturna. Niepunktowość planet, przyciąganie Słońca iwzajemne przyciąganie się s. powodują wich ruchach mocne zaburzenia, stąd ruch satelitów planet jest zgodny z prawami Keplera tylko wpierwszym przybliżeniu. Opis ruchu s. planet jest bardzo trudny, dostatecznie precyzyjnie rozwiązana jest jedynie teoria ruchu Księżyca. Satelity s ztuczne Ziemi - obiekty wynoszone wprzestrzeń okołoziemską iumieszczane wzależności od przeznaczenia na orbitach oróżnych parametrach. Służą pomiędzy innymi do badań naukowych i wtele- iradiokomunikacji. Sztuczne s. obiegające Ziemię po tak zwanych orbitach stacjonarnych mają moment obiegu równy okresowi obrotu Ziemi wokół własnej osi, są więc stale "zawieszone" nad jednym punktem powierzchni ziemskiej. Na ruch sztucznych s. mają wpływ: niecentralność pola grawitacyjnego Ziemi wpobliżu jej powierzchni, lepkość atmosfery iciśnienie promieniowania Słońca

Definicja Strumień Pola Elektrycznego:
Co to jest się od określonej powierzchni, równa iloczynowi pola tej powierzchni, natężenia pola elektrycznego jednorodnego, przenikającego tę powierzchnię, i cosinusa kąta pomiędzy liniami pola iwektorem satelity co to jest.
Definicja Spektroskopia Jądrowa:
Co to jest który obejmuje badania promieniowania emitowanego poprzez jądra atomowe. Obiektem badań s. j. są widma energetyczne: cząstek , cząstek ( elektronów i pozytonów), elektronów ipozytonów konwersji satelity definicja.
Definicja S:
Co to jest sekunda satelity co znaczy.

Czym jest Satelity znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: