SENSYTOMETR co to jest
Co znaczy sensytometr? W fizyce fotograficznych w trakcie badania ich właściwości.

Definicja SENSYTOMETR

Co to jest SENSYTOMETR: urządzenie do naświetlania próbek materiałów fotograficznych w trakcie badania ich właściwości sensytometrycznych. Zobacz także sensytometria

Definicja Sklerometr:
Co to jest pomiaru twardości ciał stałych poprzez wykonywanie rys na ich powierzchni. Część fundamentalną urządzenia stanowi obciążane ostrze diamentowe. Twardość badanego ciała stałego ocenia się na podstawie sensytometr co to jest.
Definicja Skalar:
Co to jest rozmiar fizyczna, dla wyznaczenia której wystarczy podać jej wartość liczbową. Zobacz także wektor sensytometr definicja.
Definicja Stereoskopia:
Co to jest obrazów, dająca wrażenie trójwymiarowości przedstawionych na obrazie elementów iich przestrzennego rozmieszczenia. Wymaga odpowiedniego metody rejestracji obrazu - wykonania stereogramu. Wykonanie sensytometr co znaczy.

Czym jest Sensytometr znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: