SFEROMETR co to jest
Co znaczy sferometr? W fizyce wyrobów wszczególności soczewek optycznych. Zasada jego działania.

Definicja SFEROMETR

Co to jest SFEROMETR: przyrząd do pomiaru promienia krzywizny powierzchni różnych wyrobów wszczególności soczewek optycznych. Zasada jego działania opiera się na pomiarze wielkości wysunięcia trzpienia, wywołanego wypukłością albo wklęsłością powierzchni, po której trzpień jest przemieszczany

Definicja Synteza Dźwięku:
Co to jest otrzymywanie dźwięku złożonego poprzez składanie zdźwięków prostych, a więc tonów. Zobacz także zjawiska akustyczne sferometr co to jest.
Definicja Siła Elektromotoryczna:
Co to jest miarę działania przyczyn powodujących przepływ prądu elektrycznego wobwodzie. Źródłami SEM są urządzenia przetwarzające energię pochodzenia nieelektrycznego (mechaniczną, chemiczną, ciepło) wenergię sferometr definicja.
Definicja Stanu Równanie:
Co to jest układu fizycznego znajdującego się w stanie równowagi termodynamicznej przedstawia związek pomiędzy wyznacznikami opisującymi stan tego układu. Równanie Clapeyrona jest r. s. dla gazu doskonałego sferometr co znaczy.

Czym jest Sferometr znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: