DYFRAKCYJNA SIATKA co to jest
Co znaczy siatka dyfrakcyjna? W fizyce rozmieszczonych wrównych odstępach d, wykorzystywany do.

Definicja Siatka Dyfrakcyjna

Co to jest SIATKA DYFRAKCYJNA: najczęściej to jest układ N równoległych do siebie szczelin rozmieszczonych wrównych odstępach d, wykorzystywany do rozszczepiania światła na składniki ookreślonej długości fali . Działanie s. d. oparte jest na zjawiskach dyfrakcji (ugięcia) i interferencji. Po przejściu poprzez s. d. światło otejsamej długości fali ugina się pod takim samym kątem zgodnie zrównaniemd sin = m, gdzie m = 0, 1, 2, 3, ... numeruje rząd ugięcia. W okolicy siatek uginających promieniowanie przechodzące służące są także siatki uginające promienie odbite, jest to siatki odbiciowe. S. d. są służące w spektroskopii do otrzymywania widm dyfrakcyjnych ipomiaru długości fali. S. d. charakteryzują dwa parametry: dyspersja kątowa D=/ = m/dsin ( znaczy różnicę kątów ugięcia dwóch linii, których długości fali różnią się o) izdolność rozdzielcza R = / = N m ( znaczy średnią długość fali dwóch, jeszcze rozróżnialnych, linii wwidmie, a różnicę pomiędzy odpowiadającymi tym liniom długościami fal)

Definicja Scalony Układ Mikroelektroniczny:
Co to jest przyrząd elektroniczny spełniający określone funkcje, wktórym wszystkie fundamentalne przedmioty obwodów elektronicznych (między innymi: oporniki, kondensatory, diody, tranzystory) i powiązane znimi siatka dyfrakcyjna.
Definicja Siły Van Der Waalsa:
Co to jest pomiędzy drobinami cieczy albo gazu wmodelu van der Waalsa. Siła v.d.W. oddziaływania pomiędzy dwoma drobinami jest sumą siły przyciągającej iodpychającej. Obydwie te siły są siłami centralnymi siatka dyfrakcyjna.
Definicja Sprzężenie Zwrotne:
Co to jest sterowanego na układ sterujący, wwyniku którego układ sterowany może automatycznie oddziaływać na zmiany charakteryzujących go parametrów. S.z. może być dodatnie albo ujemne. S.z. jest dodatnie siatka dyfrakcyjna.

Czym jest Dyfrakcyjna Siatka znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: