SIATKÓWKA co to jest
Co znaczy siatkówka? W fizyce wyściełająca wnętrze oka tkanka wrażliwa na światło. Definicja.

Definicja SIATKÓWKA

Co to jest SIATKÓWKA: wyściełająca wnętrze oka tkanka wrażliwa na światło

Definicja Siła Coriolisa:
Co to jest występująca wobracającym się (nieinercjalnym) układzie odniesienia. Prostopadła do prędkości ciała wtym układzie ido osi obrotu układu. Liczbowo równa podwojonemu iloczynowi masy ciała, jego siatkówka co to jest.
Definicja Spektroskopia Atomowa:
Co to jest wktórym obiektem badań są widma atomowe promieniowania elektromagnetycznego wzakresie podczerwieni, widzialnej części widma, nadfioletu ipromieniowania rentgenowskiego. Badanie tych widm dostarcza siatkówka definicja.
Definicja Siły Tarcia Wewnętrznego:
Co to jest siły powstające w wyniku przesuwania się części tego samego ciała ( siła oporu lepkości). Najczęściej występują przy ruchu cieczy igazów. Zobacz także lepkość siatkówka co znaczy.

Czym jest Siatkówka znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: