BRAVA SIEĆ co to jest
Co znaczy sieć Bravais'go? W fizyce przestrzeni, których położenie wprzypadku trójwymiarowym.

Definicja SIEĆ BRAVAIS'GO

Co to jest SIEĆ BRAVAIS'GO: sieć przestrzenna będąca zbiorem wszystkich tych punktów przestrzeni, których położenie wprzypadku trójwymiarowym opisuje wektor wodzący postaci R=n1a1 + n2a2 + n3a3, gdzie a1, a2, a3 są dowolną trójką wektorów nie leżących wjednej płaszczyźnie, a współczynniki n1, n2, n3 przybierają dowolne wartości całkowite albo zero. Wektor wodzący R nazywa się regularnie wektorem translacji, a wektory a1, a2, a3 wektorami translacji podstawowych. Istnieje 14 typów trójwymiarowych s. B

Definicja Silnik Carnota:
Co to jest cieplny, pracujący woparciu o cykl Carnota. S. C. jest silnikiem odwracalnym iposiada największą sprawność ze wszystkich silników cieplnych = 1 - T1/T2, gdzie T1 znaczy temperaturę zbiornika ciepła sieć bravais'go co to jest.
Definicja Siły Równoległe:
Co to jest działają wzdłuż linii równoległych. Wprzypadku pary takich sił ich wypadkowa jest równa ich sumie, gdy mają ten sam zwrot, albo różnicy, gdy są skierowane przeciwnie. Wypadkowa ta działa wzdłuż sieć bravais'go definicja.
Definicja Spektrometr Masowy:
Co to jest wykorzystywany do identyfikacji atomów albo cząsteczek, działający na zasadzie rozdziału jonów atomowych albo cząsteczkowych wg wartości relacji ich masy do ładunku ( spektroskopia masowa). Wartość sieć bravais'go co znaczy.

Czym jest Go Bravais Sieć znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: