CORIOLA SIŁA co to jest
Co znaczy siła Coriolisa? W fizyce nieinercjalnym) układzie odniesienia. Prostopadła do prędkości.

Definicja SIŁA CORIOLISA

Co to jest SIŁA CORIOLISA: siła bezwładności występująca wobracającym się (nieinercjalnym) układzie odniesienia. Prostopadła do prędkości ciała wtym układzie ido osi obrotu układu. Liczbowo równa podwojonemu iloczynowi masy ciała, jego prędkości wobracającym się układzie odniesienia, prędkości kątowej układu isinusa kąta pomiędzy prędkością ciała aosią obrotu układu

Definicja Shockley, William Bradford:
Co to jest prof. uniw. Stanforda w Kalifornii, członek National Academy of Sciences. W 1956 dostał (razem z J. Bardeenem i W. H. Brattainem) nagrodę Nobla z fizyki za wynalezienie tranzystora. Zajmował się siła coriolisa co to jest.
Definicja Spektrometry Gamma:
Co to jest przyrządy wykorzystywane do badania widm promieniowania i do pomiaru energii linii widmowych tego promieniowania siła coriolisa definicja.
Definicja Siła Odśrodkowa:
Co to jest siły bezwładności), związana z przyspieszeniem dośrodkowym układu nieinercjalnego. Skierowana jest przeciwnie niż przyspieszenie dośrodkowe. Działanie s. o. na ciała obserwuje się wukładach siła coriolisa co znaczy.

Czym jest Coriolisa Siła znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: