DOŚRODKOWA SIŁA co to jest
Co znaczy siła dośrodkowa? W fizyce prostopadle do toru ruchu ciała, która skutkuje zmianę kierunku.

Definicja SIŁA DOŚRODKOWA

Co to jest SIŁA DOŚRODKOWA: siła, występująca wruchu krzywoliniowym, skierowana prostopadle do toru ruchu ciała, która skutkuje zmianę kierunku wektora prędkości bez zmiany wartości tego wektora. Wrezultacie tor ruchu ciała ulega zakrzywieniu wkierunku działania siły. Wprzypadku ruchu ciała omasie m ze stałą prędkością liniową v po okręgu opromieniu r, s. d. ma wartość F = ma. Pod wpływem działania tej siły ciało uzyskuje przyspieszenie dośrodkowe a = v2/r

Definicja Solenoid:
Co to jest cewka zdrutu ostałej grubości nawiniętego równomiernie, tak by na jednostkę długości przypadała zawsze jednakowa liczba uzwojeń siła dośrodkowa co to jest.
Definicja Sieć Przestrzennie Centrowana:
Co to jest jeden ztypów sieci Bravais'go, wktórym węzły znajdują się wnarożach iw środku komórki elementarnej siła dośrodkowa definicja.
Definicja Srebro:
Co to jest pierwiastek chemiczny zIgrupy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 47, masa atomowa 107,87; złożona jest zdwóch trwałych izotopów; metal szlachetny siła dośrodkowa co znaczy.

Czym jest Dośrodkowa Siła znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: