Krzyżówka ELEKTRODYNAMICZNA SIŁA co to jest
Co znaczy siła elektrodynamiczna? W fizyce Na przewodzący prąd elektryczny onatężeniu Ifragment co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA

Co to jest SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA: siła działająca na przewodnik zprądem wpolu magnetycznym. Na przewodzący prąd elektryczny onatężeniu Ifragment przewodnika l wpolu oindukcji B działa s. e. owartości F = I B sin, gdzie jest kątem zawartym pomiędzy kierunkiem przepływu prądu ikierunkiem wektora indukcji magnetycznej. Wzapisie wektorowym zależność ta ma postać F = I (lB), gdzie wyrażenie wnawiasie znaczy iloczyn wektorowy

Co znaczy Sprzężenie Zwrotne:
Porównanie sterowanego na układ sterujący, wwyniku którego układ sterowany może automatycznie oddziaływać na zmiany charakteryzujących go parametrów. S.z. może być dodatnie albo ujemne. S.z. jest dodatnie siła elektrodynamiczna co znaczy.
Krzyżówka Stokes, Sir George G.:
Dlaczego matematyk ifizyk angielski, autor prac zoptyki ( Stokesa reguła) ihydrodynamiki ( Stokesa prawo siła elektrodynamiczna krzyżówka.
Co to jest Swobodna Powierzchnia Cieczy:
Jak lepiej powierzchnia cieczy, która styka się jedynie ze własną parą nasyconą siła elektrodynamiczna co to jest.

Czym jest Elektrodynamiczna Siła znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: