GAZU SKRAPLANIE co to jest
Co znaczy skraplanie gazu? W fizyce wstan ciekły, zazwyczaj wwyniku oziębienia poniżej temperatury.

Definicja SKRAPLANIE GAZU

Co to jest SKRAPLANIE GAZU: mechanizm, wwyniku którego ciało zfazy gazowej przechodzi wstan ciekły, zazwyczaj wwyniku oziębienia poniżej temperatury krytycznej ( krytyczny stan). Urządzenia, wktórych przeprowadza się ten mechanizm, nazywają się skraplarkami. Pierwszymi, którzy skroplili powietrze, a następnie tlen iazot, byli Polacy - Z. F. Wróblewski iK. S. Olszewski (w 1883)

Definicja Siły Bezwładności:
Co to jest przy analizie ruchu w nieinercjalnym układzie odniesienia (poruszającym się ruchem przyspieszonym). S.b., rozważana wodniesieniu do ciała omasie m, jest liczbowo równa iloczynowi masy i wartości skraplanie gazu co to jest.
Definicja Sekunda:
Co to jest jednostka czasu wukładzie SI (i winnych układach miar). To jest czas równy 9 192 631 770 okresów drgań promieniowania odpowiadającego przejściu pomiędzy dwoma poziomami energetycznymi nadsubtelnej skraplanie gazu definicja.
Definicja Siły Niezachowawcze:
Co to jest siły, których robota zależy nie tylko od początkowego ikońcowego punktu toru, na którym została wykonana, lecz także od kształtu toru iod metody ruchu skraplanie gazu co znaczy.

Czym jest Gazu Skraplanie znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: