SPEKTROFOTOMETR co to jest
Co znaczy spektrofotometr? W fizyce natężenia poszczególnych linii widmowych wwytworzonym widmie.

Definicja Spektrofotometr

Co to jest SPEKTROFOTOMETR: spektralny przyrząd optyczny, umożliwiający pomiar natężenia poszczególnych linii widmowych wwytworzonym widmie optycznym sposobem fotometrii. Zasada pomiaru bazuje na porównaniu natężenia danej linii widmowej badanego źródła światła ze światłem otej samej długości emitowanym poprzez źródło wzorcowe

Definicja Segera Stożki:
Co to jest zodpowiednich materiałów ceramicznych oznanej temperaturze mięknięcia, służą do przybliżonego określania temperatury wzakresie 900-2300 K. Zchwilą, gdy mierzona temperatura osiągnie wartość spektrofotometr.
Definicja Stopy Oporowe:
Co to jest stopy, które posiadają sporą oporność elektryczną właściwą, niewiele zależną od zmian temperatury spektrofotometr.
Definicja Siły Van Der Waalsa:
Co to jest pomiędzy drobinami cieczy albo gazu wmodelu van der Waalsa. Siła v.d.W. oddziaływania pomiędzy dwoma drobinami jest sumą siły przyciągającej iodpychającej. Obydwie te siły są siłami centralnymi spektrofotometr.

Czym jest Spektrofotometr znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: