Krzyżówka SPÓJNOŚĆ co to jest
Co znaczy spójność? W fizyce który wynika zwzajemnego przyciągania się cząsteczek albo atomów tej co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja SPÓJNOŚĆ

Co to jest SPÓJNOŚĆ: sukces stawiania poprzez ciało oporu siłom rozrywającym, który wynika zwzajemnego przyciągania się cząsteczek albo atomów tej samej substancji wrezultacie działania sił spójności. Największą s. wykazują ciała stałe, mniejszą ciecze. Gazy wykazują znikomą s. z racji na bardzo małą wartość sił oddziaływania międzycząsteczkowego

Co znaczy Skala Celsjusza:
Porównanie wktórej zeru odpowiada temperatura punktu potrójnego wody. Jednostka temperatury jeden stopień Celsjusza (1C) jest równa 1/100 części różnicy pomiędzy temperaturą punktu potrójnego wody a temperaturą spójność co znaczy.
Krzyżówka Szereg Napięciowy Metali:
Dlaczego wktórym każdy wcześniejszy metal przy zetknięciu się zktórymś znastępnych elektryzuje się dodatnio. Szereg ten jest następujący: Al, Zn, Sn, Cd, Pb, Sb, Bi, Hg, Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Pd. Zobacz także spójność krzyżówka.
Co to jest Sprężystość:
Jak lepiej powracania do pierwotnego kształtu iwymiarów po ustaniu działania czynnika powodującego odkształcenie ciała. Ciała tracą tę cecha, jeśli czynnik powodujący odkształcenie jest na tyle spory, iż spójność co to jest.

Czym jest Spójność znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: