SPRAWNOŚĆ co to jest
Co znaczy sprawność? W fizyce przetwarzających energię (przetworników energii takich, jak na.

Definicja Sprawność

Co to jest SPRAWNOŚĆ: termin służący wodniesieniu do układów fizycznych przetwarzających energię (przetworników energii takich, jak na przykład: silniki cieplne, silniki elektryczne, generatory, organizmy żywe), który pozwala je oceniać. Współczynnik sprawności definiuje się jako relacja energii dostarczanej poprzez przetwornik E0 do całkowitej energii, jaką ten przetwornik pobiera EC, = E0/EC

Definicja Scyntylacja:
Co to jest rozbłysk świetlny powstający przy przechodzeniu cząstek naładowanych poprzez scyntylator. Powodem s. jest wzbudzenie atomów albo molekuł scyntylatora kosztem energii oddawanej poprzez naładowaną sprawność.
Definicja Samoindukcja:
Co to jest zjawiska indukcji elektromagnetycznej, wktórym siła elektromotoryczna powstająca wzamkniętym obwodzie elektrycznym jest spowodowana zmianą strumienia indukcji magnetycznej przenikającego obwód sprawność.
Definicja Statyczne Tarcie:
Co to jest tarcie sprawność.

Czym jest Sprawność znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: