SPRAWNOŚĆ co to jest
Co znaczy sprawność? W fizyce przetwarzających energię (przetworników energii takich, jak na.

Definicja SPRAWNOŚĆ

Co to jest SPRAWNOŚĆ: termin służący wodniesieniu do układów fizycznych przetwarzających energię (przetworników energii takich, jak na przykład: silniki cieplne, silniki elektryczne, generatory, organizmy żywe), który pozwala je oceniać. Współczynnik sprawności definiuje się jako relacja energii dostarczanej poprzez przetwornik E0 do całkowitej energii, jaką ten przetwornik pobiera EC, = E0/EC

Definicja Spin:
Co to jest cząstek elementarnych ijąder atomowych. Długość wektora s. wynosi , gdzie s jest całkowitą albo połówkową liczbą nieujemną, a h stałą Plancka. Termin został wprowadzony w1925 poprzez G. E. Uhlenbecka sprawność co to jest.
Definicja Spektrometr Optyczny:
Co to jest wykorzystywany do określania długości fali linii widmowych wwytwarzanych widmach optycznych. Gdyż pomiaru dokonuje się na podstawie bezpośrednich obserwacji, służący jedynie wzakresie widzialnej sprawność definicja.
Definicja Strumień Świetlny:
Co to jest iloczyn natężenia światła Iemitowanego ze źródła ikąta bryłowego , wgłąb którego wysyłane jest światło = I ( światłość). Wukładzie SI s.ś. jest mierzony w lumenach sprawność co znaczy.

Czym jest Sprawność znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: