SPRĘŻANIE co to jest
Co znaczy sprężanie? W fizyce przykład gazu wzbiorniku). Wzależności od warunków, wjakich przebiega.

Definicja Sprężanie

Co to jest SPRĘŻANIE: mechanizm zwiększania ciśnienia wukładzie fizycznym (na przykład gazu wzbiorniku). Wzależności od warunków, wjakich przebiega, odznacza się:s. a d ia b a t y c zn e, gdy wczasie zwiększania ciśnienia układ nie zmienia ciepła zotoczeniem; s. izochoryczne, gdy objętość układu zostaje bez zmian, awzrost ciśnienia dzieje się wwyniku dostarczenia układowi ciepła; s. i z o t e r- m i c z n e, gdy wczasie zwiększania ciśnienia temperatura układu pozostaje stała. Zobacz także rozprężanie

Czym jest Sprężanie znaczenie w Słownik fizyka na S .