SPRĘŻANIE co to jest
Co znaczy sprężanie? W fizyce przykład gazu wzbiorniku). Wzależności od warunków, wjakich przebiega.

Definicja SPRĘŻANIE

Co to jest SPRĘŻANIE: mechanizm zwiększania ciśnienia wukładzie fizycznym (na przykład gazu wzbiorniku). Wzależności od warunków, wjakich przebiega, odznacza się: s. a d ia b a t y c zn e, gdy wczasie zwiększania ciśnienia układ nie zmienia ciepła zotoczeniem; s. izochoryczne, gdy objętość układu zostaje bez zmian, awzrost ciśnienia dzieje się wwyniku dostarczenia układowi ciepła; s. i z o t e r- m i c z n e, gdy wczasie zwiększania ciśnienia temperatura układu pozostaje stała. Zobacz także rozprężanie

Definicja Starka Zjawisko:
Co to jest rozszczepienia atomowych albo cząsteczkowych linii widmowych pod wpływem działania na atomy albo cząsteczki dostatecznie silnego pola elektrycznego. Zdarzenie, odkryte w1913 poprzez Johannesa Starka sprężanie co to jest.
Definicja Spektroskopia Atomowa:
Co to jest wktórym obiektem badań są widma atomowe promieniowania elektromagnetycznego wzakresie podczerwieni, widzialnej części widma, nadfioletu ipromieniowania rentgenowskiego. Badanie tych widm dostarcza sprężanie definicja.
Definicja Soczewki Akustyczne:
Co to jest zmiany zbieżności wiązki fal akustycznych. To są bryły wykonane zmateriału, którego współczynnik załamania dla fal akustycznych jest różny od jedności, ograniczone dwoma powierzchniami, najczęściej sprężanie co znaczy.

Czym jest Sprężanie znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: