SPRĘŻYSTOŚĆ co to jest
Co znaczy sprężystość? W fizyce po ustaniu działania czynnika powodującego odkształcenie ciała.

Definicja SPRĘŻYSTOŚĆ

Co to jest SPRĘŻYSTOŚĆ: cecha ciał do powracania do pierwotnego kształtu iwymiarów po ustaniu działania czynnika powodującego odkształcenie ciała. Ciała tracą tę cecha, jeśli czynnik powodujący odkształcenie jest na tyle spory, iż zostaje przekroczona granica sprężystości iw ciele powstają odkształcenia trwałe

Definicja Siły Potencjalne:
Co to jest siły, dla których istnieje pewna funkcja współrzędnych, zwana potencjałem, taka, iż wzięty ze znakiem przeciwnym gradient tej funkcji jest równy sile sprężystość co to jest.
Definicja Sieć Odwrotna:
Co to jest danej sieci Bravais'go tytułujemy zestaw punktów, których wektory wodzące mają postać R = k1b1 + k2b2 + k3b3, gdzie k1, k2, k3 są dowolnymi liczbami całkowitymi albo zerem, a wektory b1, b2, b3 sprężystość definicja.
Definicja Siła Elektromotoryczna:
Co to jest miarę działania przyczyn powodujących przepływ prądu elektrycznego wobwodzie. Źródłami SEM są urządzenia przetwarzające energię pochodzenia nieelektrycznego (mechaniczną, chemiczną, ciepło) wenergię sprężystość co znaczy.

Czym jest Sprężystość znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: