ZWROTNE SPRZĘŻENIE co to jest
Co znaczy sprzężenie zwrotne? W fizyce którego układ sterowany może automatycznie oddziaływać na.

Definicja Sprzężenie Zwrotne

Co to jest SPRZĘŻENIE ZWROTNE: wpływ układu sterowanego na układ sterujący, wwyniku którego układ sterowany może automatycznie oddziaływać na zmiany charakteryzujących go parametrów. S.z. może być dodatnie albo ujemne. S.z. jest dodatnie, jeśli zmiana wartości jakiegoś wyznacznika układu sterowanego skutkuje takie jego wpływ na układ sterujący, wrezultacie którego zmiana tego wyznacznika zwiększa się. jeśli wpływ układu sterowanego na układ sterujący jest takie, iż reakcja tego ostatniego przeciwdziała rozpatrywanej zmianie, s. z. nazywa się ujemnym

Czym jest Zwrotne Sprzężenie znaczenie w Słownik fizyka na S .