ATOMU ENERGETYCZNE STANY co to jest
Co znaczy stany energetyczne atomu? W fizyce określoną wartością jego energii całkowitej. Zestaw.

Definicja STANY ENERGETYCZNE ATOMU

Co to jest STANY ENERGETYCZNE ATOMU: stany, wjakich może istnieć atom, charakteryzowane określoną wartością jego energii całkowitej. Zestaw tych wartości jest zbiorem dyskretnym. Najniższy stan energetyczny atomu nazywany jest stanem fundamentalnym. Inne od podstawowego s.e.a. nazywane są stanami wzbudzonymi. Atom może przejść ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego (może zostać wzbudzony) jeśli zostanie mu przekazana liczba energii równa różnicy pomiędzy energią stanu wzbudzonego istanu podstawowego, na przykład jeśli pochłonie kwant promieniowania elektromagnetycznego oenergii równej tej różnicy. Wzbudzenie atomu może następować nie tylko wrezultacie pochłaniania promieniowania elektromagtromagnetycznego, lecz także wwyniku zderzeń zinnymi przedmiotami (atomami, cząsteczkami albo elektronami)

Definicja Spektralne Przyrządy Rentgenowskie:
Co to jest wykorzystywane do tworzenia ibadania widm promieniowania rentgenowskiego. Elementem analizującym (rozszczepiającym) wiązkę promieniowania rentgenowskiego są kryształy, takie jak: kwarc, kalcyt, topaz stany energetyczne atomu co to jest.
Definicja Stroboskop:
Co to jest stroboskopowym przyrząd do obserwacji ciał wszybkozmiennym ruchu okresowym, umożliwiający pomiar częstości ruchu. Zasada działania s. bazuje na oświetlaniu znajdującego się wruchu ciała krótkimi stany energetyczne atomu definicja.
Definicja Sommerfeld, Arnold:
Co to jest fizyk niemiecki. Rozwinął schemat Bohra budowy atomu. Zdobył uznanie rezultatami badań dotyczącymi struktury widm atomowych, teorii promieniowania rentgenowskiego ielektronowej teorii budowy metali stany energetyczne atomu co znaczy.

Czym jest Atomu Energetyczne Stany znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: