JOHANNES STARK co to jest
Co znaczy Stark, Johannes? W fizyce za odkrycie efektu Dopplera wprzypadku promieni kanalikowych.

Definicja STARK, JOHANNES

Co to jest STARK, JOHANNES: fizyk niemiecki; laureat Nagrody Nobla w1919, przyznanej mu za odkrycie efektu Dopplera wprzypadku promieni kanalikowych iodkrycie rozszczepienia linii widmowych wpolu elektrycznym ( Starka zdarzenie). Prof. politechniki wAkwizgranie iuniw. wGreifswaldzie iWrzburgu

Definicja Sedymentacja:
Co to jest etapy rozproszonej ( układ dyspersyjny) wpolu grawitacyjnym albo polu siły odśrodkowej, spowodowane różnicą gęstości tej etapy iośrodka dyspersyjnego. S. może wywołać rozwarstwienie układu stark, johannes co to jest.
Definicja Siła Oporu Lepkości:
Co to jest tarcia wewnętrznego ( lepkości). Występuje we wszystkich gazach icieczach (płynach) rzeczywistych. Rozpatrując ruch płynu rzeczywistego jako ruch warstwowy, można stwierdzić, iż od strony warstwy stark, johannes definicja.
Definicja Siła:
Co to jest która jest miarą działania, jakiego doznaje cząstka albo ciało od innych cząstek albo ciał. S. jest wpełni określona, jeśli znana jest jej wartość, kierunek jej działania ipunkt przyłożenia. Wedle stark, johannes co znaczy.

Czym jest Johannes Stark znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: