STEREOSKOPIA co to jest
Co znaczy stereoskopia? W fizyce przedstawionych na obrazie elementów iich przestrzennego.

Definicja STEREOSKOPIA

Co to jest STEREOSKOPIA: sposób obserwacji obrazów, dająca wrażenie trójwymiarowości przedstawionych na obrazie elementów iich przestrzennego rozmieszczenia. Wymaga odpowiedniego metody rejestracji obrazu - wykonania stereogramu. Wykonanie stereogramu bazuje na fotograficznym zarejestrowaniu obrazów tego samego przedmiotu zdwóch różnych punktów wybranych tak, by jeden odpowiadał obrazowi widzianemu poprzez prawe oko, a drugi - poprzez lewe. Stereogramy ogląda się dzięki specjalnego urządzenia - stereoskopu

Definicja Siła Elektromagnetyczna:
Co to jest siła elektrodynamiczna stereoskopia co to jest.
Definicja Spektroskop Interferencyjny:
Co to jest wktórym widmo powstaje wrezultacie interferencji promieni spójnych. Wszystkie, zwyjątkiem pryzmatycznego, spektroskopy są przyrządami interferencyjnymi. S. i. odznaczają się znacząco większą stereoskopia definicja.
Definicja Siła Elektrostatyczna:
Co to jest siła działająca na nieruchomy ładunek elektryczny w polu elektrostatycznym stereoskopia co znaczy.

Czym jest Stereoskopia znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: