DOŚWIADCZENIE GERLACHA STERNA co to jest
Co znaczy Sterna-Gerlacha doświadczenie? W fizyce Gerlacha, które pokazało, iż wsilnym.

Definicja Sterna-Gerlacha Doświadczenie

Co to jest STERNA-GERLACHA DOŚWIADCZENIE: doświadczenie przeprowadzone w1922 poprzez Sterna i Gerlacha, które pokazało, iż wsilnym, niejednorodnym polu magnetycznym wiązka elektrycznie obojętnych, lecz posiadających okres magnetyczny atomów srebra ulega rozszczepieniu na dwie wiązki. Rezultat d.S.-G. można wyjaśnić jedynie na gruncie mechaniki kwantowej. Stanowi on dowód na przestrzenną kwantyzację orbitalnego momentu magnetycznego iorbitalnego momentu pędu elektronu

Definicja Scyntylator:
Co to jest organiczna albo nieorganiczna (na przykład: siarczek cynku, jodek sodu, antracen), wktórej pod wpływem działania promieniowania jonizującego powstają błyski światła ( scyntylacje). S. znajdują sterna-gerlacha doświadczenie.
Definicja Starka Zjawisko:
Co to jest rozszczepienia atomowych albo cząsteczkowych linii widmowych pod wpływem działania na atomy albo cząsteczki dostatecznie silnego pola elektrycznego. Zdarzenie, odkryte w1913 poprzez Johannesa Starka sterna-gerlacha doświadczenie.
Definicja Skand:
Co to jest pierwiastek chemiczny zIII ekipy układu okresowego; liczba atomowa 21, masa atomowa 44,956; tworzy jeden izotop trwały; metal sterna-gerlacha doświadczenie.

Czym jest Doświadczenie Gerlacha Sterna znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: