REGUŁA STOKESA co to jest
Co znaczy Stokesa reguła? W fizyce fluorescencyjnego ( fluorescencja) jest większa od długości fali.

Definicja STOKESA REGUŁA

Co to jest STOKESA REGUŁA: reguła empiryczna mówiąca, iż długość fali promieniowania fluorescencyjnego ( fluorescencja) jest większa od długości fali promieniowania wzbudzającego fluorescencję. R.S. można wyjaśnić na gruncie mechaniki kwantowej

Definicja Starka Zjawisko:
Co to jest rozszczepienia atomowych albo cząsteczkowych linii widmowych pod wpływem działania na atomy albo cząsteczki dostatecznie silnego pola elektrycznego. Zdarzenie, odkryte w1913 poprzez Johannesa Starka stokesa reguła co to jest.
Definicja Siły Tarcia Wewnętrznego:
Co to jest siły powstające w wyniku przesuwania się części tego samego ciała ( siła oporu lepkości). Najczęściej występują przy ruchu cieczy igazów. Zobacz także lepkość stokesa reguła definicja.
Definicja Schottky'ego Efekt:
Co to jest się bariery potencjału przy powierzchni ciała stałego pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Wrezultacie tego minimalizuje się robota wyjścia elektronu iwzrasta wartość prądu nasycenia emisji stokesa reguła co znaczy.

Czym jest Reguła Stokesa znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: