STROBOSKOP co to jest
Co znaczy stroboskop? W fizyce ciał wszybkozmiennym ruchu okresowym, umożliwiający pomiar częstości.

Definicja STROBOSKOP

Co to jest STROBOSKOP: oparty na zjawisku stroboskopowym przyrząd do obserwacji ciał wszybkozmiennym ruchu okresowym, umożliwiający pomiar częstości ruchu. Zasada działania s. bazuje na oświetlaniu znajdującego się wruchu ciała krótkimi błyskami świetlnymi. Jeśli częstość błysków jest równa częstości ruchu oświetlanego ciała, to ono jest oświetlane zawsze wtym samym położeniu iobserwator odnosi wrażenie, iż ciało jest nieruchome. Może więc obserwować detale jego budowy niewidoczne w trakcie ruchu. Gdy częstość błysków źródła światła jest mniejsza od częstości ruchu ciała, wówczas obserwatorowi wydaje się, iż ciało porusza się wolniej; gdy jest większa odnosi on także wrażenie, iż ciało porusza się wolniej, lecz wprzeciwną stronę. Pomiar częstości ruchu obserwowanego ciała sprowadza się do znalezienia takiej częstości oświetlania, przy której ciało wydaje się nieruchome

Definicja Sieć Bravais'go:
Co to jest będąca zbiorem wszystkich tych punktów przestrzeni, których położenie wprzypadku trójwymiarowym opisuje wektor wodzący postaci R=n1a1 + n2a2 + n3a3, gdzie a1, a2, a3 są dowolną trójką wektorów nie stroboskop co to jest.
Definicja Skłodowska-Curie, Maria:
Co to jest wWarszawie, pracowała we Francji, była profesorem Sorbony idyrektorem Instytutu Radowego wParyżu. Prowadziła badania zdziedziny fizyki ichemii. W1903 za odkrycie promieniotwórczości naturalnej stroboskop definicja.
Definicja Stopnie Swobody Molekuły:
Co to jest gromadzenia energii poprzez molekułę. Molekuła jednoatomowa może gromadzić energię jedynie wformie energii kinetycznej, posiadającej trzy składniki, każdy związany zjedną ztrzech składowych prędkości stroboskop co znaczy.

Czym jest Stroboskop znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: