Krzyżówka STROBOSKOP co to jest
Co znaczy stroboskop? W fizyce ciał wszybkozmiennym ruchu okresowym, umożliwiający pomiar częstości co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja STROBOSKOP

Co to jest STROBOSKOP: oparty na zjawisku stroboskopowym przyrząd do obserwacji ciał wszybkozmiennym ruchu okresowym, umożliwiający pomiar częstości ruchu. Zasada działania s. bazuje na oświetlaniu znajdującego się wruchu ciała krótkimi błyskami świetlnymi. Jeśli częstość błysków jest równa częstości ruchu oświetlanego ciała, to ono jest oświetlane zawsze wtym samym położeniu iobserwator odnosi wrażenie, iż ciało jest nieruchome. Może więc obserwować detale jego budowy niewidoczne w trakcie ruchu. Gdy częstość błysków źródła światła jest mniejsza od częstości ruchu ciała, wówczas obserwatorowi wydaje się, iż ciało porusza się wolniej; gdy jest większa odnosi on także wrażenie, iż ciało porusza się wolniej, lecz wprzeciwną stronę. Pomiar częstości ruchu obserwowanego ciała sprowadza się do znalezienia takiej częstości oświetlania, przy której ciało wydaje się nieruchome

Co znaczy Sublimacja:
Porównanie przemiana polegająca na zmianie stanu skupienia substancji zfazy stałej do etapy lotnej zpominięciem etapy ciekłej. Procesem odwrotnym do s. jest resublimacja stroboskop co znaczy.
Krzyżówka Strzałka Drgania:
Dlaczego max. amplituda drgań fali stojącej stroboskop krzyżówka.
Co to jest Statyczne Tarcie:
Jak lepiej tarcie stroboskop co to jest.

Czym jest Stroboskop znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: