STRUKTURA SUBTELNA LINII co to jest
Co znaczy struktura subtelna linii widmowych? W fizyce oddziaływania pomiędzy momentem magnetycznym.

Definicja STRUKTURA SUBTELNA LINII WIDMOWYCH

Co to jest STRUKTURA SUBTELNA LINII WIDMOWYCH: rozszczepienie linii widmowych na składowe, będące wynikiem oddziaływania pomiędzy momentem magnetycznym elektronu, związanym zjego ruchem wokół jądra iwłasnym momentem magnetycznym elektronu, związanym zjego spinem ( momenty magnetyczne elektronu). Rozmiar rozszczepienia wyrażona różnicą długości fal związanych zposzczególnymi składowymi s.s.l.w. jest orząd większa niż wwypadku składowych struktury nadsubtelnej linii widmowych

Definicja Spójność:
Co to jest poprzez ciało oporu siłom rozrywającym, który wynika zwzajemnego przyciągania się cząsteczek albo atomów tej samej substancji wrezultacie działania sił spójności. Największą s. wykazują ciała stałe struktura subtelna linii widmowych co to jest.
Definicja Siły Zachowawcze:
Co to jest robota zależy wyłącznie od początkowego ikońcowego punktu toru, na którym została wykonana. robota s. z. na drodze zamkniętej ma wartość równą zeru. Przykładami s. z. są siły grawitacyjne isiły struktura subtelna linii widmowych definicja.
Definicja Skalowanie:
Co to jest opisanie skali przyrządu pomiarowego na podstawie wskazań otrzymanych zpomiarów wykonanych dla wzorca albo na podstawie porównania wskazań przyrządu pomiarowego iprzyrządu wzorcowego struktura subtelna linii widmowych co znaczy.

Czym jest struktura subtelna linii widmowych znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: