STRUKTURA SUBTELNA LINII co to jest
Co znaczy struktura subtelna linii widmowych? W fizyce oddziaływania pomiędzy momentem magnetycznym.

Definicja Struktura Subtelna Linii Widmowych

Co to jest STRUKTURA SUBTELNA LINII WIDMOWYCH: rozszczepienie linii widmowych na składowe, będące wynikiem oddziaływania pomiędzy momentem magnetycznym elektronu, związanym zjego ruchem wokół jądra iwłasnym momentem magnetycznym elektronu, związanym zjego spinem ( momenty magnetyczne elektronu). Rozmiar rozszczepienia wyrażona różnicą długości fal związanych zposzczególnymi składowymi s.s.l.w. jest orząd większa niż wwypadku składowych struktury nadsubtelnej linii widmowych

Definicja Steradian:
Co to jest kąta bryłowego. 1 sr jest równy kątowi bryłowemu owierzchołku wśrodku sfery, który wycina na tej sferze region opowierzchni równej kwadratowi jej promienia. Pełny kąt bryłowy jest równy 4 sr struktura subtelna linii widmowych.
Definicja Stanu Wykres:
Co to jest fazowy wykres struktura subtelna linii widmowych.
Definicja Struna:
Co to jest napięta, wiotka nić, wktórej można wzbudzać drgania poprzeczne. Spotykana wwielu instrumentach muzycznych. Wzbudzana do drgań poprzez uderzenie, szarpnięcie albo pociąganie smyczkiem struktura subtelna linii widmowych.

Czym jest struktura subtelna linii widmowych znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: