TARCIE co to jest
Co znaczy tarcie? W fizyce dwóch stykających się ciał. Siła oporu występująca wpłaszczyźnie.

Definicja Tarcie

Co to jest TARCIE: zdarzenie powstawania oporu w trakcie względnego ruchu dwóch stykających się ciał. Siła oporu występująca wpłaszczyźnie zetknięcia ciał iskierowana przeciwnie do ich ruchu nazywa się siłą tarcia zewnętrznego. Siła t. zależy od rodzaju ruchu trących się ciał (regularnie prędkości ich ruchu względnego), od stanu szorstkości irodzaju materiału ich powierzchni i od innych czynników zewnętrznych, jak temperatura albo obecność zmniejszającego tarcie smaru. Z racji na rodzaj ruchu odznacza się t. statyczne, które występuje wówczas, gdy jedno ciało jest wprawiane wruch względem drugiego; t. dynamiczne, które występuje wówczas, gdy ciała są już wruchu iprzesuwają się względem siebie; i t. toczne, występujące wtedy, gdy jedno ciało toczy się po drugim. Siła t. T jest proporcjonalna do siły nacisku N jednego ciała na drugie T = f N, gdzie bezwymiarowy współczynnik proporcjonalności f nazywany jest współczynnikiem tarcia, wprzypadku t. statycznego oznaczany poprzez f0. Współczynnik t. tocznego ft definiuje się dzięki zależności,gdzie Tt jest siłą t. tocznego, ar promieniem toczącego się ciała. Współczynnikt. tocznego ma wukładzie SI wymiar metra. Jeśli powierzchnie trących się ciał są rozdzielone cienką warstwą smaru (t. płynne), siła t. jest wiele mniejsza niż przy bezpośrednim ich zetknięciu (t. suche). Zobacz rys. na str. 355

Czym jest Tarcie znaczenie w Słownik fizyka na T .