WILLIAM THOMSON co to jest
Co znaczy Thomson, William? W fizyce podstaw termodynamiki: opracował bezwzględną skalę temperatur.

Definicja Thomson, William

Co to jest THOMSON, WILLIAM: fizyk angielski, którego prace stanowią ważny wkład do podstaw termodynamiki: opracował bezwzględną skalę temperatur, podał jedno ze sformułowań drugiej zasady termodynamiki, wprowadził definicja energii wewnętrznej układu termodynamicznego. Odkrył razem zJoule'em, iż gazy rzeczywiste przy rozprężaniu swobodnym zmieniają własną temperaturę ( Joule'a-Thomsona zdarzenie). Zaobserwował pojawianie się SEM wjednorodnym przewodniku, wktórym istnieje gradient temperatury ( Thomsona zdarzenie). Prowadził wiele innych badań i skonstruował iudoskonalił sporo przyrządów (m. in. ulepszył galwanometr zwierciadlany, wynalazł elektrometry: kwadrantowy iabsolutny)

Definicja tunelowe zjawisko:
Co to jest wwyniku którego cząstka (elektron, cząstka ) może przeniknąć poprzez barierę potencjału wyższą od jej energii kinetycznej. Nie to jest możliwe wprzypadku mechaniki klasycznej, zgodnie zktórą kula Thomson, William.
Definicja termoelektryczna siła:
Co to jest SEM powstająca wzjawisku Seebecka Thomson, William.
Definicja tranzystor:
Co to jest półprzewodnikowe, wykorzystywane do wzmacniania przebiegów elektrycznych. Odznacza się trzy fundamentalne przedmioty t.: emiter, bazę ikolektor. W zależności od typu t. różnią się budową izjawiskami Thomson, William.

Czym jest William Thomson znaczenie w Słownik fizyka na T .

  • Dodano:
  • Autor: