WIEN WILHELM KARL WERNER co to jest
Co znaczy Wien, Wilhelm Karl Werner? W fizyce uniwersytetów w Giessen i w Monachium. Badał.

Definicja Wien, Wilhelm Karl Werner

Co to jest WIEN, WILHELM KARL WERNER: fizyk niemiecki, prof. politechniki w Akwizgranie i uniwersytetów w Giessen i w Monachium. Badał promieniowanie korpuskularne, wyznaczył relacja ładunku do masy cząstek w promieniach kanalikowych. Sformułował prawo promieniowania W. i prawo przesunięć W. W 1911 dostał Nagrodę Nobla za określenie związku pomiędzy temperaturą ciała idealnie czarnego a położeniem maksimum natężenia w widmie emisyjnym

Definicja widzenie przestrzenne:
Co to jest wynikająca ze umiejętności widzenia obuocznego i jednoocznego sposobność wzrokowej oceny odległości i wzajemnego położenia elementów otoczenia WIEN, WILHELM KARL WERNER.
Definicja Wilson, Kenneth Geddes:
Co to jest prof. Cornell University w Ithaca, członek National Academy of Sciences w Waszyngtonie. Jest autorem prac z pogranicza kwantowej teorii pola i termodynamiki. W 1982 dostał Nagrodę Nobla za WIEN, WILHELM KARL WERNER.
Definicja wiązanie metaliczne:
Co to jest wiązanie chemiczne występujące w metalach wskutek oddziaływania zdelokalizowanych elektronów walencyjnych z dodatnio naładowanymi rdzeniami atomowymi WIEN, WILHELM KARL WERNER.

Czym jest Wien, Wilhelm Karl Werner znaczenie w Słownik fizyka na W .

  • Dodano:
  • Autor: