WOLTOMIERZ co to jest
Co znaczy woltomierz? W fizyce rodzaj mierzonego napięcia rozróżnia się w. napięcia stałego i.

Definicja Woltomierz

Co to jest WOLTOMIERZ: przyrząd do pomiaru napięcia elektrycznego. Z racji na rodzaj mierzonego napięcia rozróżnia sięw. napięcia stałego i napięcia zmiennego. Jako w. napięcia stałego stosuje się najczęściej mierniki magnetoelektryczne połączone z opornikiem dodatkowym(w. magnetoelektryczne). Mierniki te reagują na natężenie prądu płynącego w tym oporniku. Jeśli znana jest oporność wewnętrzna miernika i oporność opornika dodatkowego, wówczas na podstawie wskazań miernika można obliczyć napięcie na zaciskach układu miernik-opornik dodatkowy i odpowiednio przeskalować skalę miernika. Do pomiaru napięcia zmiennego stosuje się w. magnetoelektryczne połączone z prostownikami prądu elektrycznego i w. elektromagnetyczne, elektrodynamiczne i cieplne

Definicja Warstwa Elektryczna Podwójna:
Co to jest region na granicy dwóch faz, gdzie istnieje przestrzenny rozkład lokalnie nieskompensowanego ładunku elektrycznego. Istnienie w. e. p. skutkuje powstawanie różnicy potencjałów pomiędzy etapami woltomierz.
Definicja Wiązka Światła:
Co to jest odpowiedniego układu przesłon część strumienia światła emitowanego poprzez źródło, regularnie uformowana poprzez układ optyczny; definicja w. ś. regularnie wiąże się z definicją promienia świetlnego woltomierz.
Definicja Wodowskaz:
Co to jest przyrząd do wskazywania poziomu wody w zbiornikach wodnych, rzekach, jeziorach woltomierz.

Czym jest Woltomierz znaczenie w Słownik fizyka na W .

  • Dodano:
  • Autor: