ŚWIATŁA ZAŁAMANIA WSPÓŁCZYNNIK co to jest
Co znaczy współczynnik załamania światła? W fizyce przezroczystych. Rozróżnia się dwa w.z.ś.

Definicja WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA ŚWIATŁA

Co to jest WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA ŚWIATŁA: rozmiar charakteryzująca własności optyczne ciał przezroczystych. Rozróżnia się dwa w.z.ś. względny i bezwzględny; bezwzględny w.z.ś. to jest relacja prędkości światła w próżni do prędkości światła w danym ośrodku; względny w.z.ś. n to jest relacja prędkości światła w jednym ośrodku do prędkości światła w ośrodku drugim, równy liczbowo stosunkowi sinusa kąta padania światła na granicę pomiędzy ośrodkami do sinusa kąta załamania w ośrodku drugim: n = sin/sin (prawo załamania). Dla danej substancji współczynnik załamania zależy od ciśnienia, temperatury i długości fali. Zobacz rys. na str. 392

Definicja Woltomierz:
Co to jest napięcia elektrycznego. Z racji na rodzaj mierzonego napięcia rozróżnia się w. napięcia stałego i napięcia zmiennego. Jako w. napięcia stałego stosuje się najczęściej mierniki magnetoelektryczne współczynnik załamania światła co to jest.
Definicja Wyładowanie Wielkiej Częstotliwości:
Co to jest wyładowanie elektryczne w gazie spowodowane poprzez pole elektryczne wysokiej częstotliwości współczynnik załamania światła definicja.
Definicja Wiązki Jonowe:
Co to jest uformowane dzięki odpowiednich układów pól elektrycznych i magnetycznych wąskie strumienie jonów, służące w mikroskopach i spektroskopach jonowych współczynnik załamania światła co znaczy.

Czym jest Światła Załamania Współczynnik znaczenie w Słownik fizyka na W .

  • Dodano:
  • Autor: