ŚWIATŁA ZAŁAMANIA WSPÓŁCZYNNIK co to jest
Co znaczy współczynnik załamania światła? W fizyce przezroczystych. Rozróżnia się dwa w.z.ś.

Definicja Współczynnik Załamania Światła

Co to jest WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA ŚWIATŁA: rozmiar charakteryzująca własności optyczne ciał przezroczystych. Rozróżnia się dwa w.z.ś. względny i bezwzględny; bezwzględny w.z.ś. to jest relacja prędkości światła w próżni do prędkości światła w danym ośrodku; względny w.z.ś. n to jest relacja prędkości światła w jednym ośrodku do prędkości światła w ośrodku drugim, równy liczbowo stosunkowi sinusa kąta padania światła na granicę pomiędzy ośrodkami do sinusa kąta załamania w ośrodku drugim: n = sin/sin (prawo załamania). Dla danej substancji współczynnik załamania zależy od ciśnienia, temperatury i długości fali. Zobacz rys. na str. 392

Definicja Widmo Liniowe:
Co to jest widmo zbudowane z pojedynczych linii odpowiadających określonym częstotliwościom albo długościom fali współczynnik załamania światła.
Definicja Wróblewski, Zygmunt Florenty:
Co to jest Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAU. Prowadził badania w dziedzinie niskich temperatur. Razem z K. Olszewskim w 1883 pierwszy skroplił tlen i azot z powietrza, używając jako cieczy chłodzącej współczynnik załamania światła.
Definicja W:
Co to jest wat współczynnik załamania światła.

Czym jest Światła Załamania Współczynnik znaczenie w Słownik fizyka na W .

  • Dodano:
  • Autor: