KROWE WYŁADOWANIE co to jest
Co znaczy wyładowanie iskrowe? W fizyce pomiędzy elektrodami, ale wzdłuż oddzielnych jasno.

Definicja Wyładowanie Iskrowe

Co to jest WYŁADOWANIE ISKROWE: wyładowanie samoistne zachodzące nie w całym obszarze pomiędzy elektrodami, ale wzdłuż oddzielnych jasno świecących kanałów, których kształt zależy od przypadkowego rozkładu jonów w gazie. W.i. zachodzi przy ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego, pomiędzy zimnymi elektrodami, przy dużej różnicy potencjałów pomiędzy nimi. Wartość różnicy potencjałów zależy od rodzaju i ciśnienia gazu, od materiału, wymiarów i kształtu elektrod i odległości pomiędzy elektrodami. Lawiny jonowe i elektronowe, które powstają w kanałach iskrowych, wywołują gwałtowny lokalny przyrost ciśnienia i temperatury, stąd charakterystyczne dźwięki towarzyszące w.i

Czym jest Iskrowe Wyładowanie znaczenie w Słownik fizyka na W .