KROWE WYŁADOWANIE co to jest
Co znaczy wyładowanie iskrowe? W fizyce pomiędzy elektrodami, ale wzdłuż oddzielnych jasno.

Definicja Wyładowanie Iskrowe

Co to jest WYŁADOWANIE ISKROWE: wyładowanie samoistne zachodzące nie w całym obszarze pomiędzy elektrodami, ale wzdłuż oddzielnych jasno świecących kanałów, których kształt zależy od przypadkowego rozkładu jonów w gazie. W.i. zachodzi przy ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego, pomiędzy zimnymi elektrodami, przy dużej różnicy potencjałów pomiędzy nimi. Wartość różnicy potencjałów zależy od rodzaju i ciśnienia gazu, od materiału, wymiarów i kształtu elektrod i odległości pomiędzy elektrodami. Lawiny jonowe i elektronowe, które powstają w kanałach iskrowych, wywołują gwałtowny lokalny przyrost ciśnienia i temperatury, stąd charakterystyczne dźwięki towarzyszące w.i

Definicja Wyrzutnia Elektronowa:
Co to jest elektronooptyczne do wytwarzania wiązek elektronowych. Najprostsza w. e. złożona jest z grzanej termicznie katody, która emituje elektrony i anody. Pomiędzy elektrodami przyłożone jest napięcie wyładowanie iskrowe.
Definicja Wady Soczewek:
Co to jest wady, których wynikiem są wady odwzorowań optycznych tworzonych dzięki soczewek. Do w.s. należą: aberracja sferyczna, astygmatyzm, dystorsja, koma, zakrzywienie pola obrazu, aberracja chromatyczna wyładowanie iskrowe.
Definicja Wilson, Robert Woodrow:
Co to jest pracownik Bell Telephone Laboratories w New Jersey. Zajmuje się radioastronomią. Badając natężenie fal radiowych emitowanych z krańców Galaktyki, odkrył razem z A.A. Penziasem szumy radiowe, których wyładowanie iskrowe.

Czym jest Iskrowe Wyładowanie znaczenie w Słownik fizyka na W .

  • Dodano:
  • Autor: