CIEPŁA WYMIANA co to jest
Co znaczy wymiana ciepła? W fizyce sposobność wyrównania swoich temperatur. Metodami w. c. są.

Definicja Wymiana Ciepła

Co to jest WYMIANA CIEPŁA: mechanizm, który zachodzi wówczas, gdy ciała mają sposobność wyrównania swoich temperatur. Metodami w. c. są: unoszenie ciepła, promieniowanie cieplne, przewodnictwo cieplne

Definicja Widmo Iskrowe:
Co to jest otrzymane wskutek wzbudzenia wyładowaniem elektrycznym iskrowym. W. i. zawiera raczej linie emisyjne jednorazowo i wielokrotnie zjonizowanych atomów, natężenia linii atomów obojętnych są znacząco wymiana ciepła.
Definicja Widmo Fluorescencji:
Co to jest widmo promieniowania elektromagnetycznego powstającego wskutek emisji wtórnej zaadsorbowanego przedtem promieniowania wzbudzającego wymiana ciepła.
Definicja Wiskozymetr:
Co to jest przyrząd do pomiaru lepkości cieczy wymiana ciepła.

Czym jest Ciepła Wymiana znaczenie w Słownik fizyka na W .

  • Dodano:
  • Autor: