PRAWA ŚWIATŁA ZAŁAMANIA co to jest
Co znaczy załamania światła prawa? W fizyce granicznej ośrodków; pierwsze mówi, iż promień padający.

Definicja Załamania Światła Prawa

Co to jest ZAŁAMANIA ŚWIATŁA PRAWA: prawa opisujące zdarzenie załamania światła na powierzchni granicznej ośrodków; pierwsze mówi, iż promień padający, promień załamany i normalna do powierzchni granicznej leżą w jednej płaszczyźnie; drugie stwierdza, iż relacja sinusa kąta padania do kąta załamania jest wielkością stałą i równą współczynnikowi względnemu załamania światła ośrodka, do którego promień wchodzi, względem ośrodka, z którego wychodzi: sin/sin = n21, gdzie n21 - względny współczynnik załamania

Definicja zwierciadła optyczne:
Co to jest gładkiej powierzchni, które odbijają światło. Powierzchnie odbijające z.o. wykonuje się w formie cienkich warstw metalicznych osadzonych na odpowiednim podłożu i pokrytych warstwą zabezpieczającą ZAŁAMANIA ŚWIATŁA PRAWA.
Definicja zarodki kondensacji:
Co to jest małe, obojętne cząstki materii albo jony, na których następuje kondensacja pary. Zobacz także kondensacja ZAŁAMANIA ŚWIATŁA PRAWA.
Definicja zwilżanie:
Co to jest powierzchnią ciała stałego; miarą z. jest kąt zwilżania ; to jest kąt utworzony między styczną do powierzchni kropli cieczy w punkcie zetknięcia tej powierzchni z powierzchnią ciała stałego a ZAŁAMANIA ŚWIATŁA PRAWA.

Czym jest Prawa Światła Załamania znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: