ŚWIATŁA PODWÓJNE ZAŁAMANIE co to jest
Co znaczy załamanie podwójne światła? W fizyce światła na powierzchnię ciał wykazujących.

Definicja Załamanie Podwójne Światła

Co to jest ZAŁAMANIE PODWÓJNE ŚWIATŁA: zdarzenie powstawania dwóch wiązek załamanych przy padaniu światła na powierzchnię ciał wykazujących anizotropię optyczną. Patrząc na element poprzez płytkę, która wykazuje p. z. ś., obserwator widzi dwa obrazy. P. z. ś. jest wywołane zależnością prędkości światła od kierunku jego rozchodzenia się w ośrodku anizotropowym i od polaryzacji światła

Definicja zwierciadła optyczne:
Co to jest gładkiej powierzchni, które odbijają światło. Powierzchnie odbijające z.o. wykonuje się w formie cienkich warstw metalicznych osadzonych na odpowiednim podłożu i pokrytych warstwą zabezpieczającą ZAŁAMANIE PODWÓJNE ŚWIATŁA.
Definicja zol:
Co to jest układ dyspersyjny utworzony poprzez rozproszone w cieczy cząstki ciała stałego ZAŁAMANIE PODWÓJNE ŚWIATŁA.
Definicja zegar atomowy:
Co to jest zasadniczym elementem jest atomowe źródło promieniowania elektromagnetycznego, stanowiącego wzorzec miary czasu. Wzorcem miary czasu jest moment promieniowania elektromagnetycznego, odpowiadającego ZAŁAMANIE PODWÓJNE ŚWIATŁA.

Czym jest Światła Podwójne Załamanie znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: